mircmekan.tr.gg,mircmekan,trresim,resim,tr resim,telehaber.tr.gg,haber,sapancam.net,sapancam,telehaber.tr.gg,telehaber

+aCceS Kabul

Access Kabul (IRCServices)
Sky-Dancer
--------------------------------------------------------------------------------

Ptlink tarzı Access Kabul sistemi.. (eklenen accesslerin /cs kabul #kanalismi e/h yapması şarttır.)

Ekleme Zorluğu : Orta/Zor

Yapılması Gereken Değişiklikler :

cd ircservices-5.0.xx

------------------------------
pico lang/tr.l


Kod:
CHAN_ACCESS_ADDED
%s nick'i %s kanalinin erisim listesine %d seviyeden eklendi.Bu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:


Kod:
CHAN_ACCESS_ADDED
%s nick'ine %s kanalinin erisim listesine %d seviyeden eklenmesi için Kabul Mesajı Gönderildi.-


Kod:
CHAN_ACCESS_LIST_HEADER
%s Kanali Erisim Listesi:
Sira Seviye Nick
CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT
%4d %4d %sBu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:


Kod:
CHAN_ACCESS_LIST_HEADER
%s Kanali Erisim Listesi:
Sira Seviye Nick Durum
CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT
%4d %4d %s %s-


Kod:
CHAN_XOP_ADDED
%s %s %s listesine eklendi.Bu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:


Kod:
CHAN_XOP_ADDED
%s nickine %s %s listesine eklenmesi için Kabul Mesajı Gönderildi.-


Kod:
CHAN_XOP_LIST_HEADER
%s %s listesi:
Sira Nick
CHAN_XOP_LIST_FORMAT
%4d %sBu Satırları bulup, Şu şekilde değiştirin:


Kod:
CHAN_XOP_LIST_HEADER
%s %s listesi:
Sira Nick Durum
CHAN_XOP_LIST_FORMAT
%4d %s %s------------------------------
pico moduleschanservaccess-levels.c


Kod:
int is_list; /* Is true when command is either LIST or COUNT */Bu Satırları bulup, bir üstüne şu satırı ekleyin:


Kod:
User *sky;-


Kod:
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_ADDED, nick, chan, level);Bu satırı bulup, bir altına şu satırları ekleyin:


Kod:
sky = get_user(nick);
if (sky) {
if (user_identified(sky)) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Nicki %s Kanalında Size Access Ekledi.", sky->nick, u->nick, chan);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kabul Etmek için /chanserv kabul %s e Yaziniz.", sky->nick, chan);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Reddetmek için /chanserv kabul %s h Yaziniz.", sky->nick, chan);
}
}-


Kod:
static int access_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header)
{
ChanAccess *access = &ci->access[index];
NickGroupInfo *ngi;
if (!access->nickgroup)
return RET_NOENTRY;
if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
return RET_INTERR;
if (!*sent_header) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_HEADER, ci->name);
*sent_header = 1;
}
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT,
index+1, access->level, ngi_mainnick(ngi));
return RET_LISTED;
}Bu kodu bulup, şu kod ile değiştirin:


Kod:
static int access_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header)
{
ChanAccess *access = &ci->access[index];
NickGroupInfo *ngi;
if (!access->nickgroup)
return RET_NOENTRY;
if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
return RET_INTERR;
if (!*sent_header) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_HEADER, ci->name);
*sent_header = 1;
}
if (access->kabul==0)
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT,
index+1, access->level, ngi_mainnick(ngi), "");
else if (access->kabul==1)
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_ACCESS_LIST_FORMAT,
index+1, access->level, ngi_mainnick(ngi), "");
return RET_LISTED;
}------------------------------
pico moduleschanservaccess-xop.c


Kod:
const char *listname = XOP_LISTNAME(level);Bu Satıri bulup, bir üstüne şu satırı ekleyin:


Kod:
User *sky;-


Kod:
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_ADDED, nick, chan, listname);Bu satırı bulup bir altına şu satırları ekleyin:


Kod:
sky = get_user(nick);
if (sky) {
if (user_identified(sky)) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Nicki %s Kanalında Size Access Ekledi.", sky->nick, u->nick, chan);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kabul Etmek için /chanserv kabul %s e Yaziniz.", sky->nick, chan);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Reddetmek için /chanserv kabul %s h Yaziniz.", sky->nick, chan);
}
}-


Kod:
static int xop_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header,
int relindex)
{
ChanAccess *access = &ci->access[index];
NickGroupInfo *ngi;
if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
return 0;
if (!*sent_header) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_HEADER,
XOP_LISTNAME(access->level), ci->name);
*sent_header = 1;
}
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_FORMAT, relindex,
ngi_mainnick(ngi));
return 1;
}Bu kodu bulup şu kod ile değiştirin:


Kod:
static int xop_list(User *u, int index, ChannelInfo *ci, int *sent_header,
int relindex)
{
ChanAccess *access = &ci->access[index];
NickGroupInfo *ngi;
if (!(ngi = get_ngi_id(access->nickgroup)))
return 0;
if (!*sent_header) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_HEADER,
XOP_LISTNAME(access->level), ci->name);
*sent_header = 1;
}
if (access->kabul==0)
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_FORMAT, relindex,
ngi_mainnick(ngi), "");
else if (access->kabul==1)
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_XOP_LIST_FORMAT, relindex,
ngi_mainnick(ngi), "");
return 1;
}------------------------------
pico moduleschanservaccess.c


Kod:
if (ci->access[i].nickgroup == id)Bu kodu bulup Hemen bir alt satıra şu kodu ekleyiniz : (bu satır 2 kez çıkacak, ikisinde de aynı şekilde bir alt satırına aşağıdaki satırı ekleyiniz.)


Kod:
if (ci->access[i].kabul==1)Kod:
ci->access[i].nickgroup = ni->nickgroup;
ci->access[i].level = level;bu satırları bulup hemen altına şu kodu ekleyiniz:


Kod:
ci->access[i].kabul = 0;------------------------------
pico moduleschanservchanserv.h


Kod:
int16 level;bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin:


Kod:
int32 kabul;-


Kod:
int16 access_count;bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin:


Kod:
ChanAccess *accesstemp;------------------------------
pico moduleschanservmain.c


Kod:
static void do_status(User *u);bu satırı bulup hemen altına şu satırı ekleyin:


Kod:
static void do_kabul(User *u);-


Kod:
{ "UNSUSPEND",do_unsuspend,is_services_admin, -1,
-1, CHAN_OPER_HELP_UNSUSPEND },bu satırları bulup hemen altına şu satırı ekleyin:


Kod:
{ "KABUL", do_kabul, NULL, -1,-1, -1 },-


Kod:
static void do_help(User *u)
{bu satırları bulup hemen bir üstüne şu kodu ekleyin:


Kod:
static void do_kabul(User *u) {
//char *cmd = strtok_remaining();
char *kanal = strtok(NULL, " ");
char *secim = strtok(NULL, " ");
int sec;
ChannelInfo *ci;
NickInfo *ni=u->ni;
int bulunan=0;
int i=0;
if (!kanal) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kullanımı : KABUL #Kanal e/h", u->nick);
return;
}
ci = get_channelinfo(kanal);

if (strcmp(kanal, "#") == 0) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_REGISTER_SHORT_CHANNEL);
} else if (*kanal == '&') {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_REGISTER_NOT_LOCAL);
} else if ((*kanal != '#') && stricmp(kanal, "list")) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_REGISTER_INVALID_NAME);
} else if (!ni) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_MUST_REGISTER_NICK, s_NickServ);
} else if (!user_identified(u)) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_MUST_IDENTIFY_NICK,
s_NickServ, s_NickServ);
} else if (stricmp(kanal, "list") == 0) {
for (ci = first_channelinfo(); ci; ci = next_channelinfo()) {
if (ci->flags & (CI_VERBOTEN))
continue;
if (ci->suspendinfo)
continue;
ARRAY_SEARCH_SCALAR(ci->access, nickgroup, u->ngi->id, i);
if (i != ci->access_count) {
if (ci->access[i].kabul==0) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalında Bekleyen Bir Access isteği Bulundu..", u->nick, ci->name);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kabul Etmek için /chanserv kabul %s e Yazınız.", u->nick, ci->name);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Reddetmek için /chanserv kabul %s h Yazınız.", u->nick, ci->name);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :-", u->nick);
}
}
}
return;
}
else if (ci == NULL) {
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_X_NOT_REGISTERED, kanal);
}
else {
if (!secim) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kullanımı : KABUL #Kanal e/h", u->nick);
return;
}
if (stricmp(secim, "h") == 0)
sec=0;
else if (stricmp(secim, "e") == 0)
sec=1;
else {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Kullanımı : KABUL #Kanal e/h", u->nick);
return;
}
if (ci->flags & CI_VERBOTEN) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Bu Kanal Yasaklı Bir Kanaldır, Komutunuzu Gözden Geçiriniz.", u->nick);
return;
} else if (ci->suspendinfo) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Bu Kanal Suspendli Bir Kanaldır, Komutunuzu Gözden Geçiriniz.", u->nick);
return;
}
ARRAY_FOREACH (i, ci->access) {
if (ci->access[i].nickgroup == ni->nickgroup) {
if (sec==1) {
if (ci->access[i].kabul==0) {
ci->access[i].kabul=1;
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalı için Access Eklemesi Kabul Edildi.", u->nick, kanal);
}
else if (ci->access[i].kabul==1) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalı için Access Eklemesini Zaten Kabul Etmişsiniz.", u->nick, kanal);
}
else {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalı için Nickinize Ait Bekleyen Access isteği Yok.", u->nick, kanal);
}
put_channelinfo(ci);
bulunan=1;
break;
}
else {
if (ci->access[i].kabul==0) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%s Kanalındaki Bekleyen Access isteğiniz Silindi.", u->nick, kanal);
ARRAY_REMOVE(ci->access, i);
put_channelinfo(ci);
bulunan=1;
}
break;
}
}
}
if (bulunan==0)
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :Nickiniz için %s Kanalında Bekleyen Bir Access isteği Yok.", u->nick, kanal);
}

}------------------------------
pico modulesnickservmain.c


Kod:
#include "modules/operserv/operserv.h"bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin


Kod:
#include "modules/chanserv/chanserv.h"-


Kod:
char *s_NickServ;bu kodu bulup hemen altına şu kodu ekleyin:


Kod:
char *s_ChanServ;-


Kod:
static void do_identify(User *u)
{
char *pass = strtok_remaining();
NickInfo *ni = NULL;
NickGroupInfo *ngi = NULL;bu satırları bulup hemen altına şu 3 satırı ekleyiniz:


Kod:
ChannelInfo *ci;
int i;
int toplam=0;-


Kod:
notice_lang(s_NickServ, u, NICK_IDENTIFY_SUCCEEDED);bu satırı bulup hemen bir altına şu satırları ekleyiniz:


Kod:
for (ci = first_channelinfo(); ci; ci = next_channelinfo()) {
if (ci->flags & (CI_VERBOTEN))
continue;
if (ci->suspendinfo)
continue;
ARRAY_SEARCH_SCALAR(ci->access, nickgroup, u->ngi->id, i);
if (i != ci->access_count) {
if (ci->access[i].kabul==0)
toplam++;
}
}
if (toplam!=0) {
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :%d Adet Bekleyen Access Kabul isteğiniz Var.", u->nick, toplam);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :istekleri Listelemek için /chanserv kabul list Komutunu Uygulayınız.", u->nick);
}------------------------------
pico modulesdatabaseversion4.c


Kod:
SAFE(write_int16(convert_new_level(ci->access[i].level), f));bu satırı bulup hemen altına şu satırı ekleyiniz:


Kod:
SAFE(write_int32(ci->access[i].kabul, f));------------------------------

Not : tr.l de yapacağınız değişikliklerde "tab"lara dikkat ediniz.
Not : dosyalarınızıftp den çekip not defterinde veya başka bir editörde yapmanız daha iyi olacaktır.

Buraya kadar herşeyi Satır kaydırmadan yaptıysanız;

make
make install

komutlarınızı kullanınız.

sonra ./ircservices komutu ile servislerinizi getirip, mirc üzerinden admin nickinizile girip /os update komutunu kullanınız..

bu işlemden HEMEN sonra servislerinizi ps x listenizden kapatınız..

sonrasında şu editi yapınız:

---
pico modulesdatabaseversion4.c


Kod:
ci->access[i].level = convert_old_level(lev);bu satırı bulup hemen altına şu satırı ekleyiniz:


Kod:
SAFE(read_int32(&ci->access[i].kabul, f));
bu işlemden sonra da tekrar
make
make install
komutlarını uygulayıp servislerinizi getirirseniz işlem tamamlanacaktır.

11 ziyaretçi
Copyright By Ahmet KOLASALI Tüm hakları açıktır.

Telehaber.tr.gg 'de sörf için Google Chrome'i tavsiye ediyoruz.
Möhüm Sayfalar;
mIRCmekan | ktunnel | msn ac | msn kaydol | Xhamster | facebook | Sohbet | köpek dövüşleri | kurtlar vadisi gladyo
trSohbet | Forumuz| Linç | ultrAslan Fun Club | Fenerbahçe Fan Club
| 29 Ekim oratoryosu | Fifa 2011 indir | Fifa 2011 e0001 Hatatsı | Fatmagül'ün suçu ne geyikleri | 2011 YGS tarihi | Mor ve Ötesi Kalbin işine bak | Fifa 2011 tek link | Desole dinle indir | Aşk'in işine bak | Kardeşimden sonra full izle | Esed Nod32 Güncelleme | WargoD | Kpss güncel bilgiler |İletişim | Reklam Alt sayfalarımız en kısa zamanda düzenlenecektir.

Sitenin tüm hakları açıktır.Copyright Ahmet KOLASALI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=